Vận chuyển & trả lại

Phí ship áp dụng theo khoảng cách giữa chợ thuốc và nơi nhận hàng.

Tối thiểu 30 000VNĐ và tối đa 200 000 VNĐ

Khách hàng nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán COD.

 

Website đang trong giai đoạn thử nghiệm. Powered by nopCommerce.